Medicum Search

For each Like we donate 1€ to Red Cross

Proces rekrutacji

MedicumSearch prowadzi nieustające poszukiwania najlepszych pracowników w branży medycznej. Nasze bogate doświadczenie rekrutacyjne przekłada się na najefektywniejsze metody selekcji kluczowych specjalistów z sektora medycznego na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

MedicumSearch działa wyłącznie jako zewnętrzny partner Państwa organizacji i przeprowadza rekrutację w Państwa imieniu. Poszukując odpowiednich pracowników dla danej placówki pozostajemy w stałym kontakcie ze zleceniodawcą, szczegółowo konsultując się, by spełnić Państwa oczekiwania.

Ustalanie potrzeb i kryteriów

Przed rozpoczęciem zlecenia, dokonujemy szczegółowej analizy oferowanego stanowiska. Kluczowe jest dla nas głębokie zrozumienie Państwa organizacji, wyzwań, przed którymi staje kandydat, jak również specyfiki pracy w Państwa firmie. Zwracamy się zatem do zleceniodawcy o szczegółowe informacje dotyczące stanowiska i wynagrodzenia. Prosimy też o przedstawienie wymagań odnośnie doświadczenia, kwalifikacji i kompetencji, które Państwa zdaniem powinien mieć kandydat, by móc ubiegać się o zatrudnienie w Państwa placówce. Po zamknięciu etapu podstawowych ustaleń MedicumSearch skonstruuje ostateczny plan rekrutacji.

Identyfikacja celów oraz kandydatów

Kiedy plan rekrutacji jest już uzgodniony wraz z wyznaczeniem ram czasowych, MedicumSearch rozpoczyna realizację zadania. Jest to najbardziej efektywna kombinacja baz danych, networkingu, ogłoszeń oraz headhuntingu. W wyniku naszych poszukiwań kontaktujemy się z potencjalnymi kandydatami w celu przeprowadzenia dalszych działań.

Lista kandydatów i wywiady

Gdy MedicumSearch przygotuje obszerną listę kandydatów których kwalifikacje odpowiadają założonym kryteriom, doświadczony członek naszego zespołu przeprowadza z każdym z nich szczegółową rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku aplikacji międzynarodowych wywiad odbywa się w postaci wideokonferencji. Naszym głównym zadaniem jest zweryfikowanie umiejętności kandydatów w zestawieniu z ich referencjami i oszacowanie ich potencjalnego dopasowania do Państwa organizacji. Po zakończeniu przeprowadzonych przez nas wywiadów, skrócona lista kandydatów zostaje skompletowana i przedstawiona naszemu Klientowi. Zakładamy, że kandydaci z tej listy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. MedicumSearch oferuje również pomoc w organizacji rozmowy oraz doradztwo odnośnie technik przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych.

Oferta i zatrudnienie

W momencie, gdy faza rozmów kwalifikacyjnych zostanie zakończona i Klient oraz Kandydat wyrażają chęć podjęcia współpracy, MedicumSearch może przejąć rolę pośrednika w negocjacjach, dokładając starań, by obie strony były zadowolone z zawartego kontraktu.

Poufność

W MedicumSearch jesteśmy w pełni świadomi, że niektóre zlecenia mogą mieć charakter poufny. Zapewniamy całkowitą dyskrecję w naszych działaniach.