Medicum Search

For each Like we donate 1€ to Red Cross

Náborový proces

MedicumSearch neustále hledá nejlepší pracovníky ve zdravotnictví. Naše bohaté náborové zkušenosti se promítají do nejefektivnějších metod výběru klíčových specialistů ze zdravotnického sektoru na čím dál více konkurenčním trhu.

MedicumSearch působí pouze jako externí partner vaší organizace a provádí nábor vaším jménem. Při hledání vhodných zaměstnanců pro danou organizaci jsme v neustálém kontaktu se zadavatelem a provádíme tak podrobné konzultace, abychom splnili vaše očekávání.

Stanovení potřeb a kritérií

Dříve než přijmeme úkol, provedeme podrobnou analýzu nabízeného pracovního místa. Pro nás je klíčové hlubší pochopení vaší organizace a výzev, kterým bude muset čelit uchazeč. Požadujeme proto od zadavatele podrobné informace o pracovním místě a platu, jakož i shrnutí zkušeností, kvalifikací a kompetencí, které dle vašeho mínění musí splňovat uchazeč, aby mohl pracovat ve vaší organizaci. Jakmile MedicumSearch ukončí základní etapu, vypracuje konečný náborový plán.

Identifikace cílů a uchazečů

Jakmile je náborový plán schválen a jsou stanovena časová měřítka, MedicumSearch začne realizovat úkol. Je to nejúčinnější kombinace hledání v databázi, internetové síti, inzerátech a pomocí headhuntingu. Ve výsledku našeho hledání kontaktujeme potenciální uchazeče, abychom provedli další kroky.

Seznam uchazečů a pohovory

Jakmile MedicumSearch připraví široký seznam uchazečů, jejichž kvalifikace splňují předpokládaná kritéria, s každým uchazečem provedou zkušení členové našeho týmu vstupní pohovor. V případě mezinárodních žadatelů pohovor probíhá ve formě videokonference. Naším hlavním úkolem je ověřit schopnosti uchazeče v porovnání s jejich referencemi a posoudit jejich potenciální vhodnost pro vaši organizaci. V návaznosti na provedené pohovory zpracujeme zkrácený seznam uchazečů a předložíme vám jej. Předpokládáme, že uchazeči z tohoto seznamu budou pozváni na přijímací pohovor. MedicumSearch nabízí také pomoc při organizování pohovorů a poradenství ohledně techniky vedení náborového rozhovoru.

Nabídka a zaměstnání

Po ukončení přijímacích pohovorů se klient a uchazeč dohodnou na zaměstnání, MedicumSearch v případě potřeby působí jako prostředník a vynakládá veškeré úsilí, aby obě strany byly spokojeny s uzavřením smlouvy.

Důvěrnost

V MedicumSearch jsme si plně vědomi, že některé úkoly mohou mít důvěrný charakter. Zajišťujeme úplnou diskrétnost v našem jednání.