Medicum Search

For each Like we donate 1€ to Red Cross

Naše nabídka

MedicumSearch je náborová agentura, která se specializuje na zdravotní péči. Od roku 1984 zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro zdravotnická zařízení ve všech evropských zemích. Naši poradci koordinují každý krok náborového procesu s využitím inovačních metod, aby bylo zajištěno úspěšné umístění vhodných uchazečů na odpovídající pracovní místa.

Ideálního uchazeče najdeme díky:

Nalezení správných profesionálů

Nalezení správného zdravotnického personálu je základem úspěchu každé organizace. V MedicumSearch spolupracujeme se zdravotnickými středisky, abychom mohli poskytnout ty nejlepší uchazeče, kteří zvýší kvalitu služeb a pověst vaší ambulance, zdravotnického střediska nebo nemocnice.

Díky mezinárodní síti kontaktů a inovačním outsourcingovým metodám vám zajišťujeme okamžitý přístup ke špičkovým uchazečům z celé Evropy.

Základní hodnotou společnosti MedicumSearch jsou lidé. Dokonale známe potřeby našich klientů a jako specializovaná agentura chápeme reálnou situaci ve zdravotnictví. Díky tomu vám můžeme poskytnout profesionální služby „šité na míru“.

Profesionální poradci s profesionálními kvalifikacemi

Naši poradci mají bohaté, různorodé zkušenosti v oborech, jako jsou medicína, ošetřovatelství, psychologie a Human Resources. Mnoho let pracovali ve zdravotnickém prostředí, díky čemuž znají dokonale vaše očekávání a mohou poskytnout vysoce kvalitní výsledky.

Výběr uchazečů

Uchazeči žádají o pracovní místo prostřednictvím našich komplexních formulářů dostupných na našich stránkách. Pouze po splnění specifikovaných kritérií bude uchazeč pozván na přijímací pohovor.

Během pohovoru musí uchazeč prokázat své znalosti a základní dovednosti podle profilu pracovního místa. Hodnotíme také adaptační schopnosti uchazeče, aby se mohl v budoucnu integrovat do jedinečného pracovního prostředí, jakým je vaše firma.