Medicum Search

For each Like we donate 1€ to Red Cross

Odměny za doporučení

„Charitativní doporučovací program v MedicumSearch“

V MedicumSearch jsme zavedli charitativní odměňovací program. Díky němu, doporučíte-li nám svého spolupracovníka, kamaráda nebo člena rodiny, kteří jsou také lékaři, můžete podpořit dobročinný účel, který si vyberete.

Pokud vámi doporučená osoba úspěšně absolvuje náborový proces a náš klient ji zaměstná, MedicumSearch zašle příslušnou částku na vámi uvedený bankovní účet – nezávisle na tom, zda je to velká charitativní organizace, nebo jedinec, kterému chcete pomoci. Výše částky, kterou můžete takto získat, není omezena.

Podmínky

  1. Programu se mohou účastnit pouze zaměstnanci zdravotnictví, kteří byli zaměstnáni díky MedicumSearch.
  2. Odměna bude vyplacena, pokud doporučený uchazeč odpracuje alespoň 3 měsíce z pracovního poměru.
  3. Doporučený lékař vás uvede jako doporučující osobu ve své žádosti o zaměstnání.