Medicum Search

For each Like we donate 1€ to Red Cross

Otázky a odpovědi

Jaké minimální kvalifikace musí splňovat uchazeč?

Uchazeč musí mít vystudovanou medicínu (5 nebo 6 let v závislosti na zemi původu) a musí mít příslušná oprávnění v zemi, ve které vystudoval.

S jakými lékaři specialisty spolupracuje MedicumSearch?

Veřejné a soukromé nemocnice, zdravotnická centra a soukromé kliniky. Spolupracujeme také s fakultními, krajskými, okresními a městskými nemocnicemi.

S jakými zaměstnavateli spolupracuje MedicumSearch?

Veřejné a soukromé nemocnice, zdravotnická centra a soukromé kliniky. Spolupracujeme také s fakultními, krajskými, okresními a městskými nemocnicemi.

Kdo bude mít na starosti mou žádost?

V závislosti na vaší odbornosti vám přidělíme osobního poradce, který je zaměřen na váš obor. Pracovník MedicumSearch nejenže vyhledá vhodné místo, ale také vám pomůže vyřídit formality (přihlášení k pobytu, vízum, pracovní povolení).

Kdy mohu žádat o pracovní místo?

Žádost o zaměstnání nám můžete zaslat kdykoli. Dokumentaci doporučujeme zaslat alespoň 3 měsíce před předpokládaným datem nástupu do zaměstnání.

Pomáhá MedicumSearch se získáním víza a přihlášením k pobytu?

Ano. MedicumSearch zajišťuje bezplatnou pomoc při vyřizování složitých a časově náročných formalit. Díky této komplexní obsluze omezujeme formální nedostatky ve vaší žádosti o zaměstnání, které by mohly zpozdit náborový proces, a dokonce zrušit pracovní smlouvu.

Kolik to stojí?

Služby společnosti MedicumSearch jsou zdarma – nehradíte žádné poplatky za naši práci.

Mám nárok na náhradu cestovních výdajů od nemocnic, do kterých pojedu na přijímací pohovor?

Většina nemocnic nabízí náhradu výdajů, avšak v praxi to závisí na rozhodnutí dané nemocnice. Abyste se dozvěděli, kteří zaměstnavatelé poskytují náhradu výdajů, kontaktujte prosím našeho poradce.

Chtěl bych s přáteli pracovat ve stejné nemocnici. Můžeme žádat o zaměstnání společně?

Ano. MedicumSearch je schopna zajistit pracovní místa pro skupinu lékařů. Abyste projednali podrobnosti, kontaktujte prosím našeho poradce. Prosíme vás, abyste si připravili CV, a také – v případě individuálních žádostí o zaměstnání – přiložili informaci, že se ucházíte o zaměstnání jako část skupiny. Takto budete moci spojit vaše žádosti o zaměstnání.