Medicum Search

For each Like we donate 1€ to Red Cross

Ženeva

Světová metropole, globální centrum diplomacie a financí a také místo působení mnoha mimovládních organizací. Právě zde, bezmála před 30 lety, vznikla první kancelář MedicumSearch. Po mnoho let tato pobočka obsluhovala také klienty nejen ze Švýcarska, ale také z Německa a Rakouska.

Ženevský tým je výjimečnou kombinací různých národností, povah a profesních zkušeností. Poradci mají různorodé vzdělání, počínaje medicínou a ošetřovatelstvím přes psychologii až po politologii, a dokonce teologii.

Geneva Contacts

Marc Baudin Senior Consultant Email: marc.baudin@medicumsearch.com