Medicum Search

For each Like we donate 1€ to Red Cross

Jacques Solon

Zakladatel a předseda představenstva

Podívejte se na profil Jacquesa

Vystudoval medicínu na Ženevské univerzitě. Během studií zveřejňoval mnoho článků, které mu přinesly cenu Švýcarské lékařské akademie v oblasti terapie a neurologie. Po ukončení praxe v mnohých švýcarských, francouzských a holandských nemocnicích získal stipendium na Ženevské univerzitě, kde v roce 1982 dosáhl stupně doktora. Během mnoha let práce v nemocnicích v celé Evropě si všiml nedostatku kvalifikovaného zdravotnického personálu.

Uvědomění potřeb jak zdravotnických středisek, tak i lékařů a také síť profesních kontaktů jej inspirovaly k otevření první v Evropě náborové agentury, která se specializuje výlučně na obor zdravotnictví. V roce 1984 společně se svým kamarádem z vysoké školy Jeroenem van der Broekem – založili MedicumSearch.

V této době Jacques Solon úspěšně zrealizoval mnoho konzultačních projektů v oblastech, jako jsou průzkum spokojenosti, odměňování nebo tvoření unikátních databází uchazečů. Věnoval se také problémům souvisejícím s náborem zdravotnického personálu a záležitostmi souvisejícími s výběrem na konferencích v celé Evropě.

Jacques se soustřeďuje na rozvoj MedicumSearch na mezinárodním trhu. Volný čas věnuje rodině.