Medicum Search

For each Like we donate 1€ to Red Cross

Přidejte se k nám

MedicumSearch je renomovaná náborová společnost v oblasti zdravotnictví. Vděčíme za to naší důvěryhodnosti a angažovanosti, s jakou pomáháme lékařům rozvíjet jejich kariéru a zdravotnickým zařízením zvyšovat počet talentů ve svých týmech.

MedicumSearch je eklektická směs národností a zkušeností mnoha lidí, jejichž společnou vlastností je chuť zdokonalovat se a dosahovat vysokých pracovních výsledků.

V MedicumSearch k náboru přistupujeme jedinečným způsobem. Náš tým se skládá především z lidí z oboru, kteří jsou po příchodu do firmy zaškoleni v oblasti technik vedení pohovorů a konzultací.

Jsme otevřeni spolupráci s vášnivými osobami s vynikajícími interpersonálními schopnostmi, které zajímá zdravotní péče.